Ata Aöf Lojistik Ders Özetleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lojistik bölümü üniversitenin önemli programlarından birisidir. 2013 yılında açılan bu programa kayıt hakkını kazandık diyelim ve şimdi bu programda bulunan derslere nasıl çalışacağız? Sınavlarda nasıl başarılı olacağız? Bu soruların cevabını öğrenelim.

Atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesinin öğrencilerine ders kitabı göndermediğini hatırlatmak ile başlamak istiyorum. İşte bu sebeple çalışma sistemimizi ve şeklimizi kendimiz belirleyeceğimiz için bu yazı yol gösterici olacaktır.

Açıköğretim fakültesinde okuyan çoğu öğrencilerin çalışan öğrenciler olduğunu biliyoruz. Ya da ev hanımları ya da örgün üniversite okuyan öğrenciler. Zaman kavramı bu öğrenciler için çok önemli olduğundan, Ata Aöf Lojistik ders özetlerinden çalışmak önemli bir kaynaktır.

Derslerin özeti şeklinde hazırlanan Ata Aöf Lojistik özetlerini, bölümde bulunan her ders için bulmamız mümkündür. Özellikle diğer bölümlerde de okutulan ortak dersler ile ilgili Ata Aöf Lojistik özetleri ile kaynaklara çok kolay ulaşabiliriz.

Nedir bu ortak dersler? Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri tüm bölümlerin alması gereken ortak ve zorunlu derslerdir. Ata Aöf Lojistik özetleri ile ders çalışacaksak, bu üç dersin özetlerine diğer bölümlerden de ulaşabiliriz.

Açıköğretim fakültesini okumak ve mezun olmak kolay gibi görünebilir. Ama açıköğretim sisteminden mezun olmak, örgün öğretimden mezun olmaktan daha zordur. Çünkü, örgün öğretim sınıf ortamında gerçekleşir ve size dersi anlatan bir öğretmen vardır. Öğretmen dersi anlatırken dinlersiniz ya da not alırsınız.

Bilgi alışverişi yapabileceğiniz sınıf arkadaşlarınız vardır. Bu sebepten örgün öğretimde öğrenme daha kolay gerçekleşir. Fakat açık öğretim sisteminde sınıf kavramı yoktur, size dersi anlatan bir öğretmen yoktur, paylaşımlarda bulunacağınız sınıf arkadaşlarınız yoktur. Bu sebeple öğrenme daha zordur. Kendi kendinize çalışmanız gerekmektedir. Bu çalışmayı ister ders kitabından yapın ister ders özetinden yapın, isterseniz başka şekilde. İşte bu yüzden düzenli ve sistematik bir çalışma gerektirir.

Bazı öğrenciler derslere çalışırken ya da sınavlara hazırlanırken ders özeti çıkararak hazırlanır. Ders özeti çıkarmak, üniteleri ve konuları özetlemek yani sadece konu ile alakalı önemli cümleleri çıkarmaktır. Ata Aöf Lojistik özetlerinde de yapılan bu. Yani konuların ve ünitelerin önemli kısımlarını sadeleştirerek anlatmak ya da yazmak. Detaylı bir anlatım olmadığı için akılda kalması daha kolay olacaktır. Ve uzun uzun konuları okuyup özetlenerek yapılan bu çalışma zamandan da kazanmamızı sağlayacaktır. Ayrıca Ata Aöf Lojistik özetleri çalışmamızı ve bölümü çok kolay bitirmemizi sağlayacaktır.

Açık öğretim fakültelerinde okutulan bazı derslerin içerikleri çok fazla ve karışık olarak hazırlanmıştır. Ders kitaplarını gördüğümüzde ben bu dersin sınavını nasıl geçeceğim kaygısına düşebiliriz. Ya da bazılarımız ders kitabından çalışmayı sevmeyiz. Uzun uzun anlatılan konular bize sıkıcı gelebilir ya da kafamızı karıştırabilir. Çünkü hazırlanan kitaplar 300-400 sayfalık kitaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da öğrencilerin kaygıları yükseltir ve psikolojilerini olumsuz olarak etkiler. Ama 60-70 sayfalık hazırlanmış ders özetleri öğrencileri korkutmaz. Ve öğrencide çalışma isteği uyandırır. Bu da öğrencinin başarılı olmasını sağlar.

Ata Aöf Lojistik özetleri tüm dersler için 14 üniteden oluşmaktadır. Bunların 7 ünitesi vize sınavları diğer 7 ünitesi de final sınavını kapsamaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi detaylardan arınmış sadece önemli bilgilerin ana hatlarıyla anlatıldığı Ata Aöf Lojistik özetlerine çalıştıktan sonra mutlaka soru da çözmeliyiz. Bu bilgileri hatırlamamızı daha kolay öğrenmemizi sağlayacaktır.

https://www.hizliaof.com adresinden Ata Aöf Lojistik özetlerini temin edebilirsiniz.